ảnh


  

Hình thức biểu diễn hoặc miêu tả đồ hoạ của một hình ảnh được tạo ra bởi một thiết bị quang học hoặc điện tử. Ảnh của một vật là tập hợp các ảnh của các điểm trên vật. Trong một hệ kính vật hoàn hảo, ảnh của một vật phẳng là một hình đồng dạng với vật. Tỉ số giữa kích thước của ảnh và của vật tương ứng gọi là tỉ lệ của ảnh. Ảnh của một vật cũng có thể là thực hay ảo, có thể nằm ở khoảng cách hữu hạn đối với hệ quang sai hay vô cực. Ảnh được lưu ở dạng raster là một bộ số liệu dạng nhị phân hay dạng số nguyên biểu diễn cư­ờng độ ánh sáng, nhiệt hoặc độ rộng quang phổ điện từ.