ảnh nhị phân

 


 

Tập hợp các bit được lưu giữ trong bộ nhớ máy tính, được bố trí thành một ma trận chữ nhật để biểu diễn các ảnh thật. Màn hình máy tính là một dạng ảnh nhị phân mà người sử dụng nhìn thấy được.