an toàn dữ liệu

 


 

Việc bảo vệ dữ liệu khỏi bị lộ, bị phá huỷ, bị sửa đổi trong các hệ thống thông tin chứa trong máy tính.